Khuyến mãi dành cho bạn

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển

Đơn hàng từ 3 lít

Mã: A87TYRT55

HSD: 10/04/2022

Tặng sản phẩm chanh gừng

Tặng sản phẩm chanh gừng

Đơn hàng từ 2 lít

Mã: QH5G8J0Y

HSD: 05/05/2022

Giảm 50k

Giảm 50k

Đơn hàng từ 10 lít

Mã: FT45YUO8H

HSD: 10/05/2022

A87TYRT55
Hạn sử dụng
10/04/2022
  • Dành cho đơn hàng từ 3 lít trở lên
  • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
  • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
QH5G8J0Y
Hạn sử dụng
05/05/2022
  • Dành cho đơn hàng từ 2 lít trở lên
  • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
  • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
FT45YUO8H
Hạn sử dụng
10/05/2022
  • Dành cho đơn hàng từ 10 lít trở lên
  • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
  • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng